Eller som Karlfeldt skriver:

Nu är den stolta vår utsprungen, 

den vår den svage kallar höst

                    

Och nu är det snart slut på coronarestriktionerna. Det är skönt, men man måste nog hålla avstånd i alla fall.

Nu börjar det med loppis och marknader igen. Vi var med på loppis den 4/9 på parkeringen vid Biginn i Köping Och nu är det marknad i Ekebybro den 19/9. Det     är bara att hoppas på bra väder.